Vi gjør dagene enklere for kundene våre


“Verdi AS har fokus på helse, miljø og sikkerhet for kunden”

La Verdi AS ta seg av det vi er gode på, så kan dere konsentrere dere om det dere er gode på!


Målsetninger for Verdi AS
100% kundetilfredshet
Bistå til høy sorteringsgrad
Rask leveringstid
Nøyaktighet, levering av kvalitetsarbeid
Helse- og miljøskadlige stoffer skal håndteres riktig
Holde høy sorteringgrad for kunden
Gjøre dagene enklere for kundene våre