E-deklarering

Myndighetene har bestemt at fra 1 mai 2016 må alt farlig avfall deklareres gjennom avfallsdeklarering.no.

Dersom din bedrift skal levere farlig avfall, må dette nå deklareres elektronisk.
Dette kalles e-deklarering, og kan kun gjøres over siden til avfallsdeklarering.no

Dette arbeidet kan du sette bort til en konsulent eller velge å gjøre selv.

Verdi AS arbeider som konsulent innen farlig avfall og kan ved at deres firma gir fullmakt, deklarere på veiene av deres firma.
Spar firmaet deres for å bruke mye tid og krefter på å sette seg inn i deklareringen, sett dette bort til noen som kan gjøre jobben for dere.

Vi kan også ta på oss jobben med å levere avfallet til godkjent mottak for farlig avfall.

Myndighetene stiller stadig strengere krav til firmaer som generer farlig avfall, og dette er en løsning som gjør det enklere for myndighetene å kontrollere av bedrifter leverer avfallet til godkjente mottak. Se link under til regelverket.

https://www.avfallsdeklarering.no/Regelverk

Deklarasjon til farlig avfall var tidligere det grønne skjemaet som vises under her: