Ekstra mannskap?

Har deres bedrift behov for ekstra mannskap noen timer eller dager?

Kanskje det i en periode er ekstra mye å gjøre på kontoret, eller at det er sykdom.
Vi har personell med forskjellig yrkes erfaring både innen ledelse og andre oppgaver.

Ta kontakt med oss, å se om vi kan hjelpe dere i en kort eller litt lenger periode