Miljøfyrtårn Konsulent

Ønsker du å bli en Miljøfyrtårn bedrift?

Vi har godkjent Miljøfyrtårnkonsulent som kan hjelpe deg på veien med å oppfylle kriteriene som stilles til dere for å ble en godkjent Miljøfyrtårn bedrift.  Vi kvalitets sikrer arbeidet dere gjør underveis med god rådgivning og hjelp. Avklarer bransjekriterier, avgrenser sertifiseringsobjekt (hva som inkluderes i Miljøfyrtårn sertifiseringen), gir opplæring i bruk av Miljøfyrtårnportalen, og hvordan fylle ut Miljøkartleggingen og den årlige                           Klima- og miljørapporten. Vi sikrer kunnskapsoverføring slik at deres virksomheten møter Stiftelsen Miljøfyrtårns krav til sertifisering.

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat og et uforpliktende tilbud fra konsulenten.

Det er viktige grunner til at din virksomhet bør miljøsertifiseres

Ta samfunnsansvar
Ved å miljøfyrtårnsertifisere din virksomhet, bidrar du til bedre miljø og lavere klimagassutslipp. Jordkloden står overfor en alvorlig klimatrussel dersom vi ikke endrer måten vi lever på, og ansvaret for å nå Norges lavutslippsmål hviler på oss alle.

 Gå foran – vis verden at fremtidens løsninger er bærekraftige
Ved å miljøfyrtårnsertifisere din virksomhet, bygger du samtidig omdømme rundt deres miljøengasjement. Forbrukere er i økende grad blitt opptatt av etikk, ansvarlighet, bærekraft og mening. Ansvarlighet blir dermed også et større element av virksomheters merkevarestrategi.

Driv smart virksomhetsstyring
Når du miljøfyrtårnsertifiserer din virksomhet gjennomgås alle rutiner for å oppnå en mer miljøvennlig drift. Med det sparer du ikke bare miljøet – men høyst sannsynlig også utgifter på energiøkonomisering, avfallsreduksjon og smarte transportløsninger.

 Sett miljømål og skap resultater
Alle miljøfyrtårnsertfiserte virksomheter får tilgang til et smart nettbasert verktøy for miljøledelse. Her kan du innrapporterte miljøresultater, sette nye mål og få en god grafisk oversikt over virksomhetens miljøregnskap.

Sikre godkjent miljødokumentasjon til bruk i anbudsprosesser
Det stilles stadig oftere krav om miljøsertifisering ved anskaffelser. Miljøfyrtårn er en tredjeparts sertifisering, godkjent som dokumentasjon når din virksomhet skal gi tilbud.

Reduser virksomhetens sykefravær
En miljøfyrtårnsertifisering er også en sertifisering av indre miljø og HMS. Studier viser at Miljøfyrtårn-bedrifter har signifikant lavere sykefravær enn gjennomsnittet. Dette skyldes kontinuerlig fokus på gode rutiner knyttet til arbeidsmiljø for de ansatte.